Андронік Наталія Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Nataliya Andronik

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID0000-0003-3916-7820

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=6no5ZPsAAAAJ

В університеті працює з 2003 року.

З 2009 р. по теперішній час доц. Андронік Н.П. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

Член громадської організації «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» TESOL-Ukraine.

Атестат доцента 12 ДЦ № 0041830 від 26.02.2015

Освіта:

Диплом спеціаліста ЕН № 10390000 (спеціальність: історія та англійська мова; кваліфікація вчителя історії та англійської мови).

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 060076, 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Тема кандидатської дисертації: «Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів».

Навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика англійської мови, практична граматика англійської мови, інформаційні технології у навчанні іноземних мов, інформаційні технології у навчанні, технології дистанційного навчання, спецкурс з підготовки до ЄВІ, сучасні підходи до навчання говоріння.

Наукові інтереси: методика формування компетентності у говорінні, інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземних мов і культур,  технології дистанційного навчання іноземних мов, методична підготовка майбутніх учителів англійської мови.

Наукові досягнення:

Фахові статті (за останні 5 років):

  1. Андронік Н.П. Труднощі сприйняття та розуміння автентичних поетичних творів з метою організації на їх основі англомовної дискусії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – № 141. С. 4-8 (0,45 др. арк.).
  2. Андронік Н.П. Мета та структура курсу «Методика дистанційного навчання іноземних мов» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 10 (166) – С. 47-52. (0,5 др. арк.).

Тези доповідей:

  1.  Andronik N. Intonation peculiarities of classroom discussions // Global Changes in Ukraine: Global Changes in English Teaching in Ukraine: Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L. Kuznetsova.  – Львів: ПП «Марусич», 2016. – P. 7-8.
  2. Andronik N. Write-ups on Teacher Development Program // MELTA newsletter, Winter 2017/18 no. 91. – Munich, 2017. – p.13.
  3.  Andronik N. Principles for Grammar Teaching to First-Year Students as Future Teachers // Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners: Book of Convention Papers / Comp. A. Radu, L. Kuznetsova. – Lviv, 2017. – С. 13–15.
  4. Andronik N. Experience in using “New Language Leader” series (Intermediate level) by David Cotton, David Falvey and Simon Kent with first-year students as future English teachers // ESL in Ukraine: New Ways to Success : Book of Convention  Papers / Comp. A. Radu, Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. – Lviv :  ПП «Марусич», 2018. – C. 8-9.
  5. Andronik N. Quizlet for Learning Vocabulary // Thinking Globally – Teaching Locally: Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. April 9-10, 2019 yr. / Publishing house I. Ivanchenka, 2019, P. 13-14.
  6. Andronik N. Warming up in the language classroom // 25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the past and shaping the future: Book of Papers of the 2020 National TESOL-Ukraine Convention, 2020.

Навчально-методична діяльність:

1. Андронік Н.П. Personal Identification and Family Life. There is no place like home. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів І курсу напряму 6.020303 «Філологія*. Мова і література (англійська)» / Андронік Наталія Павлівна. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2014. – 168 с.

2. Андронік Н.П. Let’s discuss it. Навчально-методичний посібник для навчання англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів студентів I курсу напряму 6.020303 “Філологія*. Мова і література (англійська)” / Андронік Наталія Павлівна. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г., 2014. – 140 с.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет