Бирюк Ольга Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов

Olha Byriuk

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0002-4951-5465

Google Академія: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl

В університеті працює з 1999 року.

З 2006 р. по теперішній час доц. Бирюк О.В. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

Член громадської організації «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» TESOL-Ukraine.

Атестат доцента 12 ДЦ № 026137 від 20.01.2011 р

Освіта:

Диплом спеціаліста ЕН № 10561794 (спеціальність: історія та англійська мова; кваліфікація вчителя історії та англійської мови).

Диплом магістра ЕН № 11054100 (спеціальність: англійська мова та література; кваліфікація викладача англійської мови та літератури).

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 035175, 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Тема кандидатської дисертації: «Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів».

Навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, методика навчання іноземних мов, методика навчання іноземних мов у початковій школі.

Наукові інтереси: методика формування лінгвосоціокультурної компетентності, навчання академічного мовлення, методична підготовка майбутніх учителів англійської мови, професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів – майбутніх учителів англійської мови.

Наукові досягнення:

 • Фахові статті (за останні 5 років):
 • 1. Бирюк О.В. Система вправ для формування іншомовної компетентності в презентаційному мовленні // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 9 (165). – Чернігів: НУЧК, 2020. – С. 31-36 (0,61 д.а.).
 • 2. Бирюк О.В., Стеченко Т.О. Навчання майбутніх учителів іноземної мови навчальної презентації // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Вип. 31 – Київ : КНЛУ, 2019. – С. 27-34 (0,75 д.а.).
 • 3. Бирюк О.В. Реалізація принципу активності при формуванні соціокультурної компетентності // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 5 (161). – Чернігів: НУЧК, 2019. – С. 18-22 (0,63 д.а.).
 • 4. Бирюк О.В. Навчально-мовленнєва ситуація при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності у навчанні читання іншомовних текстів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія : педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – Вип. 141. – С. 18-21 (0,51 д.а.).
 • Монографії:
 • 1. Бирюк О.В. Навчання майбутніх учителів іноземної мови професійно орієнтованого читання іншомовних текстів // Професійно орієнтоване навчання  іноземних мов у старшій профільній і вищій школі : проблеми та перспективи : колективна монографія / Л.А. Сажко, Л.Я. Зеня, О.В. Бирюк та ін. / за заг. ред. Л.А. Сажко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С.114–144. (колективна монографія).

Навчально-методична діяльність:

 1. Сібіль Н.В., Бирюк О.В. Методика навчання іноземних мов у закладах  базової середньої освіти. Заліковий кредит І :Методичні рекомендації до курсу «Методика навчання іноземних мов» для студентів ІІІ курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська)). V семестр. – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.  Шевченка, 2021. – 84 с. (4,88 д.а.).
 2. Бирюк О.В., Сібіль Н.В. Методика навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Заліковий кредит ІІ : Методичні рекомендації до курсу «Методика навчання іноземних мов» для студентів ІІІ курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська)). VІ семестр. – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.  Шевченка, 2021. – 99 с. (3,8 д.а.).
 3. Сібіль Н.В., Бирюк О.В. Як виконувати курсову роботу з методики навчання іноземних мов : Методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2021. – 34 с. (4,19 д.а.).
 4. Бирюк О.В. Методика навчання іноземних мов : Методика формування мовленнєвих компетентностей: Методичні рекомендації до курсу «Методика навчання  іноземних мов» для студентів ІІІ курсу спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська)). VІ семестр. – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2020. – 98 с. (3,2 д.а.).
 5. Бирюк О.В. Методика навчання іноземних мов: Теоретичні основи. Методика формування мовних компетентностей : Методичні рекомендації до курсу «Методика навчання іноземних мов» для студентів ІІІ курсу спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська). V семестр. – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.  Шевченка, 2019. – 84 с. (2,66 д.а.).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет