Гергуль Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Svitlana Gergul

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0002-6207-7236

Google Академія: https://bit.ly/3l5QQCi

В університеті працює з 2008 року.

З 2008 р. і по теперішній час Гергуль С.М. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету, з 2010 року – заступник з виховної роботи декана філологічного факультету

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Додаток до РЕЄСТРУ експертів для проведення акредитацій освітніх програм від 05 листопада 2019 р.)

Сертифікований тренер із медіаграмотності

Освіта:

Диплом спеціаліста ЕН № 10561787 з відзнакою (спеціальність: Початкове навчання і музичне виховання).

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 022545, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема кандидатської дисертації: «Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського».

Навчальні дисципліни: історія педагогіки, педагогіка, основи педагогічної майстерності, сучасні технології навчання та виховання, педагогічний менеджмент, медіаосвіта та медіаграмотність

Наукові інтереси: педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, професійний саморозвиток і самоосвіта вчителя, медіаосвіта, формування інфомедійної грамотності у майбутніх вчителів

Наукові досягнення:

 • Фахові статті (за останні 5 років):
 1. Гергуль С.М. Творче використання спадщини В.О. Сухомлинського у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу // Філософія для дітей. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: педагогічні читання: збірник науково-методичних праць. – Житомир, 2017. – С. 36-41 (0,3 д.а.)
 2. Гергуль С.М. Особливості викладання курсу «Медіаосвітата медіаграмотність» у вищій школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 148. – Чернігів, 2017. – С.43-46 (0,48 д.а.)
 3. Гергуль С.М. Творче використання спадщини В.О. Сухомлинського у процесі фахової підготовки майбутніх учителів-філологів” // Наукові записки / Ред.кол. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 172. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: «КОД», 2018. – С. 101-105 (0,5 д.а.)
 4. Гергуль С.М. Досвід використання онлайн платформ під час дистанційної підготовки майбутніх філологів // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав, 2020. – Вып. 4 (60), ч. 6 – 1 – С. 67-72 (0,3 д.а.) (у співавторстві Городнича Л.В., Ольховик М.В.)
 5. Social demands for professional and psychological prospective editors’ training in the context of modern job market. Modern approaches to knowledge management development: collective monograph. Ljubljana, Slovenia. 2020. рр. 74-84 (0,3 д.а)
 6. Gorodnycha L., Olkhovyk Maryna, Gergul Svitlana «Linguistic analysis of Slavic media texts containing hate speech» міжнародна публікація, журнал “EUREKA: Social and Humanities”, 2020, Number 6, pp. 40-46. (Талін, Естонія) (0,1 д.а. )
 • Монографії:
 1. Європейський концепт тоталітаризму (у філософському, історичному, лінгвістичному та педагогічному дискурсах): Навчально-методичний посібник. [Текст] / М.Б. Столяр, М.К. Кеда, О.О. Борісов, С.М. Гергуль. Чернігів, 2018. – С.29-35.
 2. 2. Gorodnycha L., Olkhovyk M., Gergul S., Stechenko T. Formation of future philologists’ readiness for extracurricular activities in foreign language. Pedagogy theory: collective monograph / Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. pp. 108-115.

Навчально-методична діяльність:

 1. Гергуль С.М. Використання сучасних технологій саморегуляції та саморозвитку у процесі формування європейського образу вчителя ХХІ ст. Європейські антитоталітарні практики : практикум/ М.Б. Столяр та ін. Чернігів, 2020. С. 114-132.
 2. Порадник з інфомедійної грамотності для учнів та вчителів сучасних закладів освіти: Практикум [Текст] / Упорядники: С.М. Гергуль та ін. Чернігів, 2021. 212 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет