Гриценко Ганна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Hanna Hrytsenko

Candidate of Philological Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID0000-0002-7849-3162

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GbVG_UYAAAAJ&hl=uk

В університеті працює з 2006 року.

З 2006 р. по теперішній час доц. Гриценко Г.В. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

Член громадської організації «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» TESOL-Ukraine.

Атестат 12 ДЦ №019612 від 03.07.2008

Освіта:

Диплом спеціаліста ЛП  ВЕ №011266 спеціальність: англійська та німецька мови; кваліфікація вчителя англійської та німецької мов).

Диплом кандидата філологічних наук ДК № 020202, 10.01.01 – українська література. Тема кандидатської дисертації: «Інтимна лірика як духовний феномен (чоловічий і жіночий дискурси)».

Навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, лінгвокраїнознавство, історія Великої Британії та США, країнознавство, основи теорії міжкультурної комунікації.

Наукові інтереси: проблеми організації та проведення лекційних курсів, теоретичне осмислення чоловічого та жіночого дискурсів у інтимній ліриці методика формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Наукові досягнення:

Фахові статті (за останні 5 років):

1. Гриценко Г.В. До літературного портрета Айріс Мердок // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 148. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – С. 46-48. (0,6 д. а.).

Навчально-методична діяльність:

  1. Гриценко Г.В. History of Great Britain and the USA:Методичні рекомендації до курсу Історія Великої Британії та США для студентів ІІ курсу напряму підготовки 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2020. –  68 с. (3,9 д.а.).
  2. Гриценко Г.В. British Studies:Методичні рекомендації до курсу Країнознавство для студентів ІV курсу заочного відділення спеціальності «Середня освіта. Мова і література (англійська)». – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. –  80 с. (5,4 д.а.).
  3. Гриценко Г.В. British and American Studies:Методичні рекомендації до курсу Країнознавство для студентів ІV курсу спеціальності «Середня освіта. Мова і література (англійська)». – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. –  108 с. (6,4 д.а.).
  4. Гриценко Г.В. British and American Studies:Методичні  рекомендації до курсу Країнознавство для студентів ІV курсу спеціальності «Філологія. Мова та література (англійська)». – Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2018. –  108 с. (6,4 д.а.).
  5. Гриценко Г.В. History of Great Britain and the USA:Методичні рекомендації до курсу Історія країни, мова якої вивчається для студентів ІІ курсу спеціальності «Філологія. Мова та література (англійська)». –   Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2017. –  66 с. (3,9 д.а.).
  6. Гриценко Г.В.British Studies:Методичні рекомендації до курсу Країнознавство для студентів ІV курсу заочного відділення спеціальності «Філологія. Мова та література (англійська)». – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. –  80 с. (5,4 д.а.).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет