Деркач Наталія Валеріївна

Доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Nataliia Derkach

Associate Professor of the Department of Germanic Philology, PhD in Linguistics, Associate Professor. 

ORCID iD: 0000-0002-2418-9907

На факультеті працює з 2003 року

З 2011 р. по теперішній час доц. Деркач Н.В. працює доцентом кафедри германської філології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта:

 • Магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і літератури (ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2003 р.)
 • Кандидат філологічних наук (КНЛУ, 2010 р.)
 • Доцент кафедри германської філології (ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013 р.)

Навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення англійською мовою, Теоретична фонетика англійської мови, Теоретична граматика англійської мови, Стилістика сучасної англійської мови, Спецкурс С1 Advanced, Основи наукового дослідження, Основи наукового письма, Технології творчого пошуку, Основи фонориторики.

Наукові інтереси: лінгвоенергетика, еколінгвістика, інтонологія, соціофонетика, експериментальна фонетика.

Наукові досягнення:

Приналежність до наукової школи: Київська фонетична школа, сайт: https://terraludens.com/

Монографія: Деркач Н. В. Соціопрагматичні особливості інтонації англійського прислів’я: Монографія / Н. В. Деркач. – Чернігів: “Десна Поліграф”, 2018. – 224 с.

Фахові статті:

 1. Вплив соціокультурних факторів на просодичну організацію англійського прислів’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Вип. 05. – Серія: Філологічні науки. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008. – С. 407–411.
 2. Класифікація функціональних та семантичних ознак англійського соціально-спрямованого прислів’я // Наукові записки. – Вип. 75(3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 160–163.
 3. Механізм реалізації англійського прислів’я в усному соціально-спрямованому дискурсі // Нова філологія: зб. наук. праць. – № 30. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 199–203.
 4. Інтонаційна модель англійського прислів’я з комунікативною функцією впливу // Культура народов Причерноморья. – № 168. – Т. 1. – Симферополь: Межвузовский центр “Крым”, 2009. – С. 222–224.
 5. Систематизація жанрових ознак англійського прислів’я // Наукові записки. – Вип. 81(2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 175–181.
 6. Текстові засоби вираження емоційно-прагматичного потенціалу англійського соціально-спрямованого прислів’я // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 439–440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 129–133.
 7. Віддзеркалення соціального статусу мовця в інтонаційному оформленні англійського прислів’я з функцією впливу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 5. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). У двох частинах. Частина 1. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – С. 108–114.
 8. Типологія пауз в англомовному дискурсі // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 56.– С. 107–112.
 9. Функціональна специфіка пауз в англійському мовленні // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. О.Д.Огуй. – Чернівці : Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653 : Германська філологія. – С. 10–17.
 10. Інтонація узагальнювальних афористичних висловлень в англомовному політичному виступі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – № 14(273). Частина ІІІ. – С. 139–145.
 11. Специфіка електроакустичного аналізу різновидів пауз в усній актуалізації політичної промови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 20 (269). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 190–195.
 12. Методика визначення змін швидкості англійської вимови // Наукові записки. – Вип. 146. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 614–619.

Навчально-методична діяльність:

 • Teaching as a career: Методичні рекомендації до змістового модуля 1 (Заліковий кредит ІI) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу спеціальності 014.021 “Середня освіта (Мова і література (англійська)).” Укладачі : Деркач Н.В., Селіванов С.А. Чернігів : Видавництво «Десна Поліграф», 2021. 100 с.
 • Higher Education Systems in Great Britain and the USA: Методичні рекомендації до змістового модуля 2 (Заліковий кредит ІI) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу напряму 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська).” 4-є видання. Укладачі : Борисов О.О., Деркач Н. В., Мойсеюк Ю. М. та ін. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019. 96 с.
 • Law Enforcement in Great Britain and the USA: Методичні рекомендації до змістового модуля 1 (Заліковий кредит IІІ) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). Укладачі: Деркач Н.В., Яковенко І.В. – Чернігів: Десна Поліграф, 2021. – 75 с.
 • Books and Reading: Методичні рекомендації до змістового модуля 2 (Заліковий кредит ІIІ) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу спеціальності 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська)).” 3-є видання. Укладачі: Деркач Н.В., Яковенко І.В. Чернігів : «Десна Поліграф», 2021. 96 с.
 • Man and Music: Методичні рекомендації до змістового модуля 3 (Заліковий кредит ІІI) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу напряму 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”/ Укладачі: Деркач Н. В., Новицька Т. В., Селіванов С. А. – Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2018. – 93 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет