Жила Світлана Олексіївна

Завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор.

Svitlana Zhila

The Head of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. 

ORCID iD: 0000-0001-9266-4557

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5c1ErFcAAAAJ&hl=uk

На факультеті працює з 2006 року.

З 2006 р. по теперішній час проф. Жила С.О. працює завідувачем кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта: 1976 року закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Із 2000 по 2003 рр. – докторант Чернігівського державного педагогічного університету. 2005 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). Тема дисертації: «Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи».

Навчальні дисципліни: Фольклор України, Історія української літератури та літературної критики XX-XXI ст., Методика навчання української літератури в старшій школі, Методика викладання української літератури у ЗВО.

Наукові інтереси:

 • історія української літератури XX-XXI ст.;
 • методика вивчення української літератури в школі і ЗВО, вивчення фольклору України;
 • специфіка художнього сприймання різних видів мистецтв;
 • методичні основи паралельного вивчення літературного й музичного творів;
 • літературна освіта школярів і студентів засобами театрального мистецтва;
 • літературний розвиток учнів і студентів засобами кіномистецтва;
 • педагогічна технологія вивчення літературного твору на культурологічних засадах;
 • культурологічний аналіз і інтерпретація художнього тексту;
 • теорія діалогової взаємодії, зокрема внутрішньо діалогового розуміння культурних цінностей (діалог митця зі світом – діалог автора з самим собою; діалог художнього твору з реципієнтом; діалог реципієнта із собою; діалог реципієнтів один із одним).

Наукові досягнення: автор понад 170 публікацій, із яких одноосібна монографія, навчально-методичні посібники для вчителів і студентів (серед них два рекомендовані Міністерством освіти і науки України, один Інститутом педагогіки АПН України), статті у наукових фахових виданнях, 4 методичні рекомендації, статті у науково-методичних збірниках. Запропоновано у співавторстві з творчим колективом (керівник Н.Й.Волошина) проєкт програми з української літератури для 5 – 12 класів загальноосвітньої школи, у якому реалізуються ідеї культурологічного підходу, розроблено нову рубрику “Мистецькі аналогії”, метою якої є формування духовної культури школяра в тісному звʼязку з культурою народу, розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Навчально-методична діяльність: член двох спеціалізованих вчених рад.

Працювала у двох спеціалізованих вчених радах

 • – Д 79. 053. 04
 • – Д 79. 053. 02

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет