Кислий Анатолій Олександрович

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та культурології.

E-mail: a.kysliy@ukr.net

ORCID ID0000-0001-8988-8242

Google scholar: https://scholar.google.com.ua

Освіта:

1993-1997 рр. Прилуцьке педагогічне училище ім. І Я.Франка.

1997-2002 рр. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя.

2003-2006 рр. аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

2018-2020 рр. докторантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Професійна діяльність:

2000-2003 рр. вчитель історії Переволочнянської ЗОШ.

2006-2007 рр. старший викладач кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

2007-2009 рр. старший викладач (2009-2021 рр. доцент) кафедри філософії та культурології Чернігівського державного (національного) педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

2012 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри філософії та культурології.

З 2021 р. по теперішній час професор  кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум»  імені Т.Г. Шевченка.

Навчальні дисципліни:

філософія та культурологія, філософія вищої освіти, історія культури України та українознавство.

Наукові інтереси:

сучасна християнська філософія, сучасне християнське богословʼя, соціальний ідеал, релігійна освіта, філософія спорту та фізичної культури.

Наукові досягнення:

2008 р. кандидат філософських наук. Тема дисертації: «Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі» (спеціальність 09.00.11. – релігієзнавство).

2021 р. доктор філософських наук . Тема дисертації:  «Соціальний ідеал у сучасній християнській думці»  (спеціальності 09.00.11. – релігієзнавство; 09.00.14. – богословʼя).

Понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких: монографій – 1, навчальних та навчально-методичних посібників – 4; статей в іноземних виданнях – 6; статей у наукових фахових виданнях України – 25; матеріали конференцій.

Організація та участь з доповідями на наукових конференціях, семінарах, форумах різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні).

Опонування дисертацій за спеціальностями:  релігієзнавство, богословʼя,  філософія.

Навчально-методична діяльність:

Створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр». Підготовка та видання методичних та навчально-методичних посібників з дисциплін.

Планування, організація та проведення навчальних занять з філософсько-культурологічних дисциплін циклу загальної підготовки здобувачів вищої освіти.

Член проєктної групи з розроблення освітньо-професійної програми із спеціальності 033 – Філософія першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти.

Підвищення кваліфікації, стажування. Стажування на кафедрі культурології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова з 26.03.2018 р. по 22.04.2018 р.  (Довідка № 97 від 03.05.2018 р.).

Навчання в докторантурі (Довідка № 300 від 17.12.2020 р.) на кафедрі богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з 1.10.2018 р. (Наказ № 2089 від 27.09.2018 р.) по 1.10.2020 р. (Наказ № 1280 від 22.09.2020 р.).

Здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. (Диплом ДД № 011606 від 29.06.21р.).


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет