Лугова Анна Олександрівна

Викладач

Luhova Anna

The Lecturer
ORCID iD0000-0002-7818-9670

На факультеті працює з 2013 року

З 2013 р. по теперішній час викл. Лугова А.О. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету Національного університету. «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету.

У 2015 році закінчила дворічний курс іспанської мови на Перших Київських державних курсах іноземних мов та отримала диплом рівня Б2 (незалежний користувач із поглибленим рівнем знань).

З 2016 року викладає факультатив з іспанської мови на філологічному факультеті.

Освіта:  Закінчила магістратуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога. Викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Навчальні дисципліни: практична граматика, фонетика англійської мови, іспанська мова

Наукові інтереси: вивчення іспанської мови як другої іноземної, фонетика англійської мови, формування дослідницької компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Наукові досягнення: участь у міжнародних та регіональних конференціях, публікація у наукових журналах України.

Навчально-методична діяльність: створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр». Планування, організація та проведення практичних занять з іноземних мов здобувачів вищої освіти.

Since 2013, Luhova Anna has been working at the Foreign Languages Department of the Faculty of Philology of T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”. A member of young scientists’ community at the Faculty of Philology.

In 2015 she completed the two-year course, the Department of the Spanish language at the level that corresponds to B2 (Independent User / Vintage) at the First State Courses of Foreign Languages.

Since 2016, the lecturer has been teaching Spanish as an elective course at the Faculty of Philology.

Education: The lecturer graduated from T.H. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University and obtained Master’s degree in “Language and Literature (English)”. Qualification: philologist. Teacher of the English language and Foreign Literature.

Courses: Practical Grammar, Phonetics of the English language, Spanish

Research interests: the study of Spanish as a second foreign language, English phonetics, future foreign language teachers’ research competence formation

Scientific achievements: participation in international and regional conferences, publications in scientific journals of Ukraine.

Educational and methodical activity: A lecturer created educational programs and syllabi for “bachelor’s” and “master’s” educational degree; planned, organized, and conducted practical classes in foreign languages ​​for higher education students.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет