Лілік Ольга Олександрівна

Професор кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, доцент.

Olha Lilik

Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Doctor of Pedagogical Sciences, associated professor. 

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5187-1944

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lIrHwEkAAAAJ&hl=uk

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта:

2006 року закінчила магістратуру історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка;

У 2007–2010 роках навчалася в аспірантурі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

 У 2016-2018 роках навчалася в докторантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Навчальні дисципліни: «Методика навчання української літератури», «Методика навчання української мови», «Історія української літератури (XVI-XVIII ст.)», «Актуальні проблеми української літератури ХХ – ХХІ ст.», «Основи академічної доброчесності».

Наукові інтереси: методика навчання української літератури в закладах середньої і вищої освіти; проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української мови й літератури; історія української літератури доби модернізму й постмодернізму.

Наукові досягнення:

  • 2010 року захистила кандидатську дисертацію «Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).
  • 2015 року здобула вчене звання доцента кафедри української мови і літератури.
  • 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні і методичні основи формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературними поняттями» (спеціальність 13.00.04  – теорія і методика професійної освіти).
  • Пройшла науково-педагогічні стажування «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)». м. Сладковічево, Словацька Республіка. 26–28 квітня 2017 р.; «Педагогічні проблеми формування сучасного фахівця: досвід ЄС», Бая-Маре, Румунія. 15 лютого – 26 березня 2021 року.
  • Брала участь у міжнародних конференціях: «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітополь – Ченстохово – Шумен, 30 березня 2017 р.),  «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10–11 березня 2017 р.), «Інновації та сучасні технології в системі освіти: внесок Польщі та України» (м. Сандомир, Польща, 5–6 травня 2017 р.), «Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире» (26–27 октября 2017 г., г. Минск, Республика Белорусь), «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід » (12 – 15 листопада 2018 р., Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія), «Digital Economy and Digital Society» (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 25 – 26 marca 2019).
  • Була учасником проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. Брала участь у реалізації грантової програми «Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших» у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Навчально-методична діяльність:  Лілік О.О. є автором низки навчально-методичних посібників, як-от: «Художній світ сучасної української літератури» (у співавторстві з С.О. Жилою),  «Порадник з інфомедійної грамотності для учнів та вчителів сучасних закладів освіти: практикум» (у співавторстві з С.М. Гергуль, М.В.Ольховик, О.В. Сазоновою тощо), «Вивчення історичних творів у школі» (у співавторстві з С.О. Жилою) тощо. 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет