Мацнєва Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Oksana Matsnieva

Head of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

ORCID ID: 0000-0001-8107-0032

Researcher ID: I-3965-2016

Google Академія: https://bit.ly/3oOVvtJ

В університеті працює з 2003 року.

З 2020 р. по теперішній час доц. Мацнєва О.А. працює завідувачем кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

З 2003 р. – член громадської організації «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» TESOL-Ukraine.

Атестат доцента 12 ДЦ № 033335 від 30.11.2012

Освіта:

Диплом спеціаліста ЕН № 23165856 (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Мова та література (англійська); кваліфікація вчителя історії, англійської мови та літератури).

Диплом магістра ЕН № 25631045 (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська); кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури).

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 058991, 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Тема кандидатської дисертації: «Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови».

01.10.2017 р. – 01.10.2019 р. – навчання в стаціонарній докторантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика англійської мови, практична граматика англійської мови, методика навчання іноземних мов.

Наукові інтереси: методика формування фонетичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови, формування методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни.

Наукові досягнення:

 • Публікації Web of Science, Scopus

Matsnieva O., Bigych O. Practitioner of EFL for non-English Major Undergraduates: Specific Professional Needs // Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. – 2018. – No. 3. – Vol. 6. – P. 467-474 (закордонне видання, індексується у Web of Science) (0,6 др. арк.).

 • Фахові статті (за останні 5 років):
 1. Мацнєва О.А. Сучасні тенденції науково-методичного дослідження процесу формування професійної міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нелінгвістичного профілю // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 30. – С. 33-42 (0,83 др. арк.).  
 2. Matsnieva O. Prospective practitioner of EFL as a non-major: constituents and content of the methodological competence // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 29. – С. 17-23 (0,6 др. арк.).
 3. Мацнєва О.А. Структура та зміст методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 156. – С. 84-87 (0,43 др. арк.).
 4. Мацнєва О.А. Методична компетентність майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни: сучасний стан дослідженості проблеми // Інноваційна педагогіка. – 2018. – № 6. – С. 65-68 (0,5 др. арк.).
 5. Мацнєва О.А. Особливості професійної діяльності сучасного викладача англійської мови як непрофільної дисципліни // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2018. – Вип. 30 (40). – С. 16-22 (0,8 др. арк.).
 6. Мацнєва О.А. Удосконалення в майбутніх учителів англійської мови навичок виразного читання з використанням автофонограми // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – № 141. – С. 121-124 (0,46 др. арк.).
 • Монографії:
 1. Мацнєва О.А. Майбутній учитель у процесі професійно орієнтованого навчання англійської мови // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: Колективна монографія / О.Б. Бігич, М.М. Волошинова, М.С. Глазунов та інш.; [за заг. і наук. ред. О.Б. Бігич]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 75-79 (розділ у колективній монографії).
 2. Мацнєва О.А. Навчальна комп’ютерна програма “Improve Your Listening Skills” як складова методики навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англійського мовлення з національними та регіональними типами літературної вимови // Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації : Колективна монографія / Бігич О.Б., Волошинова М.М., Мацнєва О.А. та інш. / Заг. і наук. ред.: Бігич О.Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 40-65 (розділ у колективній монографії).

Навчально-методична діяльність:

Мацнєва О.А. Standard English Accents: a Way to Successful Listening Comprehension: навчально-методичний посібник з фонетики національних варіантів англійської мови для студентів ІІІ курсу напряму 6.020303 “Філологія*. Мова і література (англійська)”. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. – 52 с. (3,02 др. арк.).

Мацнєва О.А. A Day in the Life of…: навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів І курсу напряму 6.020303 «Філологія*. Мова і література (англійська)». – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. – 46 с. (2,56 др. арк.).

Мацнєва О.А. What a Wonderful World : навчально-методичне видання з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів І курсу напряму 6.020303 «Філологія*. Мова і література (англійська)». – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. – 44 с. (2,56 др. арк.).


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет