Попсуй Анатолій Васильович

Викладач

Anatolii Popsui

The Lecturer

ORCID iD0000-0002-1334-8562 

На факультеті працює з 2002 року. З 2002 р. по теперішній день викладач Попсуй А.В працює на кафедрі іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта: Диплом спеціаліста ЛД ВЕ №002100 (спеціальність німецька, англійська мови; кваліфікація вчитель німецької англійської мови).

Навчальні дисципліни: ПКДІМ, німецька мова.

Наукові інтереси: викладання німецької як другої іноземної, мовна особистість, лінгвокультурологічна компетентність.

Наукові досягнення: бере участь у наукових конференціях  та публікується у наукових журналах.

Навчально-методична діяльність: Створення навчальних програм, робочих навчальних програм. Планування, організація та проведення практичних занять з іноземних мов здобувачів вищої освіти.

Anatolii Popsui has been working at the faculty since 2002. Since 2002, he has been working at the Foreign Languages Department of T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»

Education: Diploma of specialist ЛД ВЕ №002100 (specialty: German, English; qualification: teacher of German, English).

Courses: Practical Course of the Second Foreign Language (German), German

Research interests: teaching German as a second foreign language, language personality, linguoculturological competence.

Scientific achievements: participation in scientific conferences and publications in scientific journals.

Educational and methodical activity: The lecturer created educational programs; planned, organized, and conducted practical classes in foreign languages ​​for higher education students.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет