Приходько Тетяна Вікторівна

викладач  кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов

Tetiana Prykhodko

lecturer of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7r98NPMAAAAJ&hl=uk

В університеті працює з 2007 року.

З 2007 р. по теперішній час викл. Приходько Т.В. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

Освіта:

Диплом спеціаліста ЕН № 30226023 (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька), кваліфікація вчителя мови (англійської, німецької) і зарубіжної літератури.

Диплом магістра ЕН № 32396104 21 (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська), кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.).

Навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика англійської мови та практична граматика англійської мови

Наукові інтереси: використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов, нейролінгвістичний аспект вивчення мови, методична підготовка майбутніх учителів англійської мови, професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів – майбутніх учителів англійської мови.

Наукові досягнення:

Фахові статті (за останні 5 років):

Приходько Т.В. Підготовка вчителя до використання інформаційних технологій у навчальному процесі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (24 березня 2015 р.) “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. – с.124. – С. 74-75 (0,1 др. арк.)

Навчально-методична діяльність:

Осадча Н. В., Приходько Т. В. English Phonetic Corrective Course: Методичні матеріали для студентів І курсу. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – 88с.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет