Сазонова Олена Володимирівна

Доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук.

Olena Sazonova

Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Candidate of Philological Sciences.

ORCID iD:  ORCID 0000-0001-6633-2348

Google Академія:

  1. Сазонова О. В. Колірна деталь як системотворчий чинник поетики Марка Черемшини // Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько.– Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2017.– Вип. 6. – С. 121 – 130. (Index Copernicus)
  2. Борисенко В. В, Жила С. О., Лілік О. О., Сазонова О. В. «Сучасна філологія: теоретичні, практичні та інноваційні аспекти розвитку (досвід реалізації компетентнісного підходу)». Монографія. – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка. – 2018.
  3. Сазонова Олена Володимирівна Дисгармонія душі у творі «Зрадник» Наталки Кобринської // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 198 – 202. Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. 4) Сазонова О.В., Дмитренко К.А. Видові обшири поезій Івана Малковича в контексті естетики зламу століть С. 753-756 // Науковий журнал «Молодий вчений» № 1 (53) січень, 2018 р. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value) 5) Сазонова О. В., Борисенко В. В. Письменницький епістолярій: теоретичні та практичні аспекти // Українська мова і література в школах України. – №1-2, 2019. – С. 4-9. 6) Сазонова О.В., Лілік О.О. Архетипний образ світового дерева в художньому світі Григорія Чубая. // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: філологічні науки. 2020. Випуск 2(20). – С.82-92. 7) Сазонова О.В., Лілік О. О. Методика педагогічного супроводу написання кваліфікаційних робіт студентами-філологами. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2014. – № 3. – С. 187-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Nzspp_2014_3_39. pdf

На факультеті працює з 2004 року.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю російська мова і література, російська мова як іноземна. Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, за спеціальністю українська мова та література.

Навчальні дисципліни: вступ до спеціальності, історія української літератури першої половини 19 ст. – початку 20 ст., літературна компаративістика, основи видавничої і друкарської справи, редагування освітніх видань, стилістика сучасної української мови, тенденції розвитку української літератури Х – початку ХХ ст. , методика виховної роботи.

Наукові інтереси: естетика літератури (в основному проблематика модернізму), теорія та історія новели, філософія літературного твору (онтологія) та методологія, порівняльні дослідження в літературі, інтертекстуальні, інтердисциплінарні дослідження, особливо в царині зв’язків літератури та візуальних видів мистецтва, літератури та психології.  Стилістичний редактор електронного наукового журналу «NEW INCEPTION»,  включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б. (Наказ МОН України № 1017 від 27.09.2021 р.), публікуються результати наукових досліджень з педагогічних спеціальностей: 011 Освітні педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта. 

Брала участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Брала участь у реалізації грантової програми «Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших» у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Наукові досягнення: Диплом кандидата філологічних наук від 17 січня 2008 року. Тема дисертації: «Трансформація естетики символізму у новелах М. Яцківа, О.Плюща та І.Липи». Від 17 лютого 2012 р. присвоєне звання доцента кафедри української мови і літератури.

Керівництво студентом, який посів призове місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Юрченко. Вадим Вікторович, диплом І ступеня VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (указ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 1/9-268).

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови і літератури (з методикою навчання). Дмитренко Катерина Анатоліївна – диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання) у 2018-2019 н.р. (від 09.04.2019 р.).

Навчально-методична діяльність: стажування в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. З 30.04.2021 р. по 31.05.2021 р. Наказ про стажування № 113-а від 29.04.2021 р. (обсяг стажування – 180 годин/ 6 кредитів ЄКТС).

Є керівником гуртка  «Джерело».


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет