Тютюнник Олена Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов

Olena Tiutiunnyk

Candidate of Philosophical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0003-1233-3577

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q

В університеті працює з 1996 року.

З 2008 р. по теперішній час доц. Тютюнник О.М. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

Освіта:

Диплом спеціаліста ЛЖ BE № 002068 (спеціальність: історія; кваліфікація вчителя історії).

Диплом кандидата філософських наук ДК № 052692 – історія філософії. Тема кандидатської дисертації: «Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша».

Атестат доцента 12ДЦ № 031575 (Рішення Атестаційної комісії від 17 травня 2012р., протокол №4/02-D.

Навчальні дисципліни: історія педагогіки, педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічні практики.

Наукові інтереси: історія розвитку освітніх процесів в українському та європейському вимірах, педагогічні інновації в галузі вищої освіти , педагогічна конфліктологія.

Наукові досягнення:

Фахові статті (за останні 5 років):

  1. Тютюнник О.М. Філософсько-освітній аналіз особливості українського виховання у творчій спадщині П.Юркевича // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 5 (161). – Чернігів: НУЧК, 2019. – С. 152-156.  (0,62др.арк.);
  2. Тютюнник О.М.Філософсько-освітні погляди П.Куліша в контексті народної педагогіки /Тютюнник О.М. // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 6(162). – Чернігів: НУЧК, 2020. – С. 152-155 (0,5 друк.а.);
  3. Тютюнник Е. Н. Проблема межкультурного общения в философско-образовательном контексте /Тютюнник Е.Н. //Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы XXIV междун. науч.-практ. конф., Брест, 28 февраля 2020 г. / Брест. гос.ун-т имени А.С. Пушкина ; под общ. ред. И. В. Повх. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, – 2020. – С.90-94. (0,4друк.арк.);
  4. Тютюнник Олена Актуальні питання сучасної педагогіки в контексті впровадження сьогочасних інформаційних технологій /Тютюнник О.М. // Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: тези VII Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021, м.Чернігів); упорядн.: Н.О. Терентьєва. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. – с.93-95. (0,3 друк.арк.).
  5. Проблема впровадження інформаційних технологій в освіті /Тютюнник О.М. // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13(169). – Чернігів: НУЧК, 2021. – С. 124-127 (0,5 друк.арк.).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет