Хомич Тетяна Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури філологічного факультету НУЧК імені Т. Г. Шевченка.

Tetiana Khomych

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature.

На факультеті працює з 2010 року.

Освіта: 2003 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя й отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури. 2004 року закінчила магістратуру й отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. 2008 р. вступила до аспірантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), навчання в якій завершила 2010 року. 21 вересня 2010 року захистила дисертацію «Інтенсивний і параметричний компоненти в семантичній структурі конотованих лексичних одиниць». 2011 року отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова. 2014 року отримала диплом і вчене звання доцента.

Навчальні дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Українська діалектологія», «Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Фономорфологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія», Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія» та інші.

Наукові інтереси: словотвір, морфологія, культура науково-педагогічного мовлення, українська діалектологія.

Керує студентськими науковими роботами, які виборюють перші місця на всеукраїнських конкурсах.

Має понад 70 друкованих праць, серед них: монографії «Конотативна лексична семантика: інтенсивний і параметричний складники», «Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація» та кілька навчальних посібників для студентів-філологів, деякі з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Бере участь в міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Словʼянська термінологія: сьогодні й завтра» (м.Варшава, 25 – 26 травня 2017 р.), «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (м. Мюнхен, 29 жовтня – 01 листопада 2020 року) тощо.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет