Царенок Андрій Вікторович

Доцент кафедри філософії та культурології, доктор філософських наук.

ORCID iD: 0000-0002-9461-7305

На факультеті працює з 2009 року

З 2013 року по теперішній час А. В. Царенок  працює на посаді доцента кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Освіта: вища; доктор філософських наук

Чернігівська школа-ліцей № 15 (1998)

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (2003)

Аспірантура кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (2009)

Чернігівське Духовне училище (2018)

Навчальні дисципліни: філософія та культурологія, історія культури України, теоретичне і практичне музеєзнавство

Наукові інтереси: філософія, історія Церкви, богослов’я

Наукові досягнення: Автор близько ста наукових та науково-популярних праць (зокрема, монографій «У пошуках Першокраси: теолого-естетичні ідеї св. Григорія Ниського» (Чернігів, 2013), «Естетико-естетичні традиції Візантії в історії християнської культури» (Чернігів. 2017)).

Кандидат філософських наук (дисертація «Естетосфера риторичного мистецтва (на прикладі православної проповіді в Україні)» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012))

Доктор філософських наук (дисертація «Естетичні виміри візантійського аскетизму» (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України, 2019))

Навчально-методична діяльність: розробка програм навчальних дисциплін «Філософія та культурологія», «Теоретичне і практичне музеєзнавство» тощо.

Andrey (Andrii) Tsarenok

Associate Professor of the Chair of Philosophy and Cultural Studies, Doctor of Philosophical Sciences. 

ORCID iD: 0000-0002-9461-7305

Member of teaching Staff of the Faculty since 2009

Associate Professor of the Chair of Philosophy and Cultural Studies of T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium” since 2013.

Education: higher education; Doctor of Philosophical Sciences. 

Chernihiv School-Lyceum № 15 (1998)

Chernihiv Shevchenko State Pedagogical University (2003)

Postgraduate School of the Chair of Philosophy and Cultural Studies of  Chernihiv Shevchenko State Pedagogical University (2009)

Chernihiv Theological School (2018)

Disciplines: Philosophy and Cultural Studies, History of the Culture of Ukraine, Theoretical and Practical Museum Studies

Research interests: Philosophy, History of the Church, Theology

Scientific achievements: Author of some books — (in particular, In the Search of the First Beauty: Theological and Aesthetical Ideas of St. Grigoriy Nisskij; Chernihiv, 2013; Aesthetical and Ascetic Traditions of Byzantium in the History of Christian Culture; Chernihiv, 2017) and over 90 articles.

PhD (Thesis “The Aesthetosphere of the Rhetoric Art in the Orthodox Preaching in Ukraine” (Kyiv National Taras Shevchenko University, 2012))

Doctor of Philosophical Sciences (Thesis “Aesthetical Dimensions of Byzantine Asceticism” (H. Skovoroda Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine, 2019))

Methodical activity: programs of disciplinesPhilosophy and Cultural Studies, Theoretical and Practical Museum Studies, etc.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет