Шуміло Світлана Михайлівна

Доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук.

Svitlana Shumilo

Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Candidate of Philological Sciences.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2633-284X

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55325151300

Scholar.google: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=K0fTn90AAAAJ

На факультеті працює з 2009 року.

Освіта: Омський державний університет ім. Ф.М. Достоєвського спеціальність «Філолог. Викладач» (2003).

Захист кандидатської дисертації відбувся у вченій раді Омського державного університету ім. Ф.М. Достоєвського, тема дисертації «Літературний стиль Єпіфанія Премудрого: проблеми спадкоємства та новаторства» (2007).

Нострифікація кандидатської дисертації відбулась у вченій раді Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна (2009).

Докторантура при відділі давньоруської літератури ІРЛІ РАН.

Навчальні дисципліни: історія української літератури (давньої) , вступ до літературознавства, теорія літератури, історія української мови, старослов’янська мова, аналіз літературного твору, технології наукового дослідження, риторика.

Наукові інтереси: середньовічні слов’янські літератури, історична лінгвістика, поетика.

Наукові досягнення: монографія «Поетика церковної прози» (Чернігів, 2014), участь в колективній монографії «Історія цивілізації. Україна» (Харків, 2021).

Навчально-методична діяльність: Організація спецсемінару «Книжна культура давньої та ранньомодерної України», організація щорічної конференції «Актуальні проблеми сучасної української медієвістики».

Науково-видавнича діяльність: виконує обов’язки головного редактора фахового журналу «Сіверянський літопис» та наукового редактору наукового альманаху «Чернігівські Афіни».


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет