Росстальна Олена Анатоліївна

Olena Rosstalna

PhD, assistant professor of the Chair of Germanic Philology

ORCID ID: 0000-0003-3125-2481

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=URgpwGYAAAAJ

Works in the faculty since 2002.

Education: in 2013 graduated from Marino Institute of Education (Dublin, Ireland) with a degree in “Educational Studies”; 2006-2009 was the student of postgraduate studies in the Chair of Literature of Foreign Countries (Dniproprtrocsk National University); 2001 graduated from Chernihiv Taras Schevchenko Teachers’ Training University.

Subjects: Introduction to Literary Studies, History of Literature of Foreign Countries (Ancient Period), History of Literature of Foreign Countries (17-18 centuries), Theory of Literature, Practical Grammar.

Research Interests: Genre Studies, Children’s Literature, Modern Literature, Storytelling, Creative Writing, Theater Pedagogy.

Scientific Achievements: 2011 – Candidate Degree in Philology  “Wessex Cycle of T. Hardy’s Short Stories: Genre and Style Peculiarity”; the author of 58 articles dedicated to the problems of literature of foreign countries; has done numerous international internships, was both the speaker and the lecturer in educational institutions in Ireland, Sweden, Swaziland, Germany, Finland, Great Britain and Singapore.

Teaching activities: author of textbooks for first-year students “Introduction to Literary Studies” and “History of Foreign Literature (Ancient period), trainer of educational programs “Tools for Changemakers” (Ukraine, Switzerland, Sweden), “Arts for Good Fellowship” (Ukraine, Singapore, India).

Росстальна Олена Анатоліївна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри германської філології

Olena Rosstalna

PhD, assistant professor of the Chair of Germanic Philology

ORCID ID: 0000-0003-3125-2481

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=URgpwGYAAAAJ

На факультеті працює з 2002 року

Освіта: у 2013 році завершила навчання в Інституті освіти коледжу Маріно (м.Дублін, Ірландія) за фахом “Education Studies”; з 2006 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету на кафедрі зарубіжної літератури; 2001 року закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

Навчальні дисципліни: вступ до літературознавства, історія зарубіжної літератури (Античний період), історія літератури Англії, історія зарубіжної літератури (17-18 ст.), теорія літератури, практична граматика.

Наукові інтереси: жанрологія, дитяча література, сучасна література, сторітелінг, творче письмо, театральна педагогіка.

Наукові досягнення: 2011 захистила дисертацію на тему «Вессекський цикл оповідань Т.Гарді : жанрово-стильова своєрідність»; авторка 58 статей з проблем розвитку зарубіжної літератури. Багаторазово проходила стажування, була спікеркою та викладачкою в освітніх інституціях Ірландії, Швеції, Швейцарії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії та Сінгапуру.

Навчально-методична діяльність: авторка навчально-методичних посібників для студентів I курсу «Вступ до літературознавство» та «Історія зарубіжної літератури (Античний період), тренерка освітніх програм “Tools for Changemakers” (Україна, Швейцарія, Швеція), “Arts for Good Fellowship” (Україна, Сінгапур, Індія).


Створено записів: 185

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет