Інформаційні листи конференцій

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації», ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. International Conference “Problems of FL Education in the Epoch of Globalization”  Конференція молодих науковців, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. Студентська науково-практична конференція “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві“, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації” ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мовної освіти вепоху глобалізації» […]

Конференції

Полілог культур: Освітній і культурологічний аспекти. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми міжкультурного спілкування в епоху глобалізації» Bykonya O. P.  The requirements to the levels of the future economists’ English Competence proficiency in Business Writing. Boye S. The implications of growing student mobility on European higher education students’ intercultural communicative competence. Vashchylo O.V. Podcasting technology based model of […]

Фахові вісники

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти” (26 березня 2013 р., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка)  Збірник публікацій конференції молодих науковців “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”(25 березня 2014р.,Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка) 

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет