Кафедра філософії та культурології

Історія кафедри

Кафедру було створено у 1990 році під назвою «Кафедра етики, естетики та культурології» і перейменовано у 2001 році на кафедру філософії та культурології. Це єдина в Чернігівській області кафедра відповідного профілю.
Засновником кафедри став знаний в Україні та за її межами спеціаліст з естетики – заслужений діяч культури, професор В.А.Личковах. Кафедра багато років є відомою плідними історико-філософськими, естетичними та культурологічними монографічними дослідженнями професора ЛичковахаВ.А., професораСтолярМ.Б., доктора культурології, доцента КолесникО.С., доцента МащенкаС.Т, доцента Чорного О.О., доцента ЦаренокА.В.. Проф. Столяр М.Б. в 2015р. стала лауреатом обласної премії імені Георгія Вороного за «вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини». Раніше доцент МащенкоС.Т. став лауреатом обласної премії імені М.Коцюбинського за вагомий внесок в розвиток української науки та культури.

Кафедру забезпечено кадрами вищої кваліфікації: працюють два доктори наук, завідувач кафедри Столяр М.Б. і професор кафедри Колесник О.С. та 6 кандидатів наук, з них — 5 доцентів (Ольховик М. В.,  Царенок А.В., Пуліна В. І., Каранда М. В., Чорна Л. С., Кислий А. О.).  Доцент Кислий А.О. навчається у докторантурі.

Найбільшу увагу в науковій діяльності кафедра надає субетнічному, регіональному виміру української філософії та культури. Тричі проведено Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури. З 2001 року колектив кафедри випускає наукову збірку “Вісник ЧНПУ” (серія «Філософські науки”). Проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції «Філософія етнокультури (морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення)», «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі», «Ісіхазм в історії та культурі православного Сходу», «Чтения по истории и культуре Древней Руси», «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей». 
Кафедра традиційно відзначає День Слов’янської писемності і культури проведенням культурологічних читань “Духовний світ слов’янських культур”. 
За 20 років на кафедрі захистили докторські дисертації М.Б.Столяр, О.С.Колесник; кандидатські дисертації — Т.В.Андрійчук, А.К.Адруг, О.Б.Величко, С.О.Явоненко, О.О.Явоненко, М.В.Ольховик, М.В.Каранда, Н.Є.Доній, В.І.Пуліна, Л.А.Чабак, А.В.Царенок, М.А.Загорулько. На кафедрі з 1998 року функціонує аспірантура з естетики, виконуються курсові, бакалаврські та магістерські роботи. Кафедра активно співпрацює із Інститутом філософії НАН України, Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка, Державною Академією керівних кадрів культури і мистецтв, національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, зарубіжними університетами в Ірландії, Італії, Польщі, Білорусі.


Навчальна робота

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за спеціальністю «Середня освіта (Українська мова і література). Спеціалізація: Художня культура», а також магістрів спеціальності «Культурологія», забезпечуючи читання таких курсів як філософія, історія філософії, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, культурологія, історія української культури, історія зарубіжної культури, історія образотворчого мистецтва, основи кіно, історія театру, музеєзнавство, філософія освіти, чисельні культурологічні спецкурси, які є наслідком імплементації наукових розвідок у навчально-виховнй процес.
Яскраві за формою та глибокі за змістом лекції викладачів кафедри отримують високі оцінки спеціалістів і студентів. Знання, що здобувають студенти, дозволяють їм успішно виступати на наукових конференціях, виборювати призові місця у конкурсах наукових робіт, отримувати рекомендації в аспірантуру з філософських та культурологічних спеціальностей. Провідні науковці кафедри, зокрема проф. Колесник О.С. виступила науковим керівником у декількох аспірантів з написання кандидатських дисертацій.


Наукова діяльність

Найбільшу увагу в науковій діяльності кафедра надає субетнічному, регіональному виміру української культури. Тричі проведено Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури. Публікують чернігівський культурологічний журнал «Дивосад». З 2001 р. колектив кафедри випускає наукову збірку “Вісник ЧНПУ” (серія «Філософські науки”). Проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції «Філософія етнокультури (морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення)», «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі».
Кафедра традиційно відзначає День Слов’янської писемності і культури проведенням культурологічних читань “Духовний світ слов’янських культур”. 
За 20 років на кафедрі захистили кандидатські дисертації Андрійчук Т. В., Адруг А. К., Величко О. Б., Явоненко С. О., Явоненко О. О., Колесник О. С., Ольховик М. В., Каранда М. В., Доній Н. Є., Пуліна В. І., Чабак Л. А., Царенок А. В. На кафедрі з 1998 року функціонує аспірантура з естетики, виконуються курсові, бакалаврські та магістерські роботи. Кафедра активно співпрацює із Інститутом філософії НАНУ, Київським національним університетом імені Т. Г. Шевченка, Державною Академією керівних кадрів культури і мистецтв, зарубіжними університетами в Росії, Польщі, Білорусі.


Склад кафедри

Столяр Марина Борисівна


Столяр Марина Борисівна, завідувач кафедри філософії та культурології, доктор філос. наук, професор.

Народилася 16 липня 1961 р. у м. Кременці Тернопільської області. У 1983 р. закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1987 р. закінчила аспірантуру при Київському університеті та у 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. У 2013 році захистила докторську дисертацію.

Викладає навчальні курси: культурологія, історія української культури, історія зарубіжної культури, етика та естетика,

Коло наукових інтересів: філософська антрпологгія та філософія культури, є авторкою монографії «Радянська сміхова культура» (К., 2011), книги «Релігія радянської цивілізації» (К., 2010), більше 50 публікацій з філософії культури.

Ольховик Марина Володимирівна


Ольховик Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології. У 2000 р. закінчила магістратуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: логіка, філософія, редакторський аналіз і правка, текстознавство.

Коло наукових інтересів: лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності, філософія тілесності.

Каранда Марина Василівна


Каранда Марина Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології. Народилася 8 квітня 1974 р. у м. Донецьку. У 1997 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т. Г. Шевченка. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: етика та естетика, вступ до художньої культури, культурологічне біблієзнавство, музична культура, історія української культури, методика викладання художньої культури, теорія художньої культури.

Коло наукових інтересів: християнська естетика та мистецтво, неорелігійні мотиви в сучасному мистецтві.

Чорна Лариса Сергіївна


Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології. Народилася 16 травня 1972 року у с. Кондуктор Вільнюської обл. Литва. У 1994 р. закінчила Чернігівський педінститут ім. Т.Г. Шевченка. У 2001р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2005р. отримала атестат доцента.

Викладає навчальні курси: філософія, логіка, філософія освіти, філософія науки.

Коло наукових інтересів: історія української філософської думки, філософія освіти.

Пуліна Вікторія Іванівна


Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології

У 1989 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю історія (спеціалізація археологія та музеєзнавство)

У 1999 році закінчила Фінансово-економічний інститут при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (присвоєно кваліфікацію економіста-менеджера).

У 2006 році закінчила аспірантуру з естетики по кафедрі філософії га культурології.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка по темі «Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша».

З 2009 року працює на посаді доцента кафедри філософії та культурології.

У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри філософії та культурології.

Має 35 наукових публікацій, 2 навчально-методичних посібника.

Стаж науково-педагогічної роботи більше 17 років.

Колесник Олена Сергіївна


Колесник Олена Сергіївна, доктор культурології, професор.

Закінчила Національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка в 1997 р. Захистила кандидатську дисертацію з естетики на здобуття ступеню кандидата філософських наук у 2002 р. У 2015 році захистила докторську дисертацію.

Коло наукових інтересів – художня інтерпретація, міфопоетика в сучасній культурі, шекспірознавство.

Царенок Андрій Вікторович


Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та культурології.

Народився 31 травня 1981 року у м. Сєвєроморськ Мурманської обл. (Росія).

У 2003 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Автор монографії «У пошуках Першокраси: Теолого-естетичні ідеї св.Григорія Нісського» (2013).

Викладає навчальні курси: філософія, історія світової філософії, етика та естетика, музеєзнавство, релігієзнавство.

Коло наукових інтересів: патристика, аскетика, релігієзнавство, історія філософських вчень, патристична естетика.


Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/1dSLot6bW_h9iZx0BPCq7Ksp4rNCd-S9p?usp=sharing

Або тут:

ОС Бакалавр

Силабуси:

ОС Магістр

Силабуси:

Міжнародне співробітництво


Науково-громадська діяльність


Нормативні документи


Робота зі стейкголдерами


Студентське життя


Грант 2020


Створено записів: 126

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет