Кафедра іноземних мов

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов створена 1 вересня 1965 року. У межах цієї кафедри структуровано секцію англійської філології, що згодом виокремилася в кафедру англійськоїфілології історичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. До 1996 рокувикладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов лише для студентів немовних спеціальностей, а з 1996по 2006 – викладання дисциплін для спеціалізації «Початкове навчання і англійська мова». З 2006 року і по сьогодні викладачі кафедри забезпечують викладання іноземних мов для студентів як мовних, так і не мовних спеціальностей. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Городнича Л.В.


Кадровий потенціал

На кафедрі працює 14 викладачів, серед яких 4 кандидати педагогічних наук, доценти (Стеченко Т.О., Городнича Л.В., Торубара О.А., Грицик Н.В.), 1 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри (Бойко Т.В.) та 9 викладачів.
Пріоритетним напрямком роботи кафедри була й залишається підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. За останні роки захищено 3 кандидатські дисертації. 4 кандидатські та 1 докторська дисертації  у стані підготовки. У докторантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка навчається 1 кандидат педагогічних наук, доцент Торубара О.А. При кафедрі проходять стажування викладачі інших вищих навчальних закладів України.


Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов на факультетах університету, німецької мови на філологічному факультеті, а також здійснює мовну підготовку аспірантів.Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання. Основними напрямками роботи кафедри іноземних мов є практична іншомовна підготовка студентів курсів з вказаних дисциплін; поглиблена теоретична підготовка студентів під час виконання ними курсових робіт з іноземної мови; поглиблена практична підготовка під час проходження магістрами практики на немовних спеціальностях. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Вища освіта України і Болонський процес
 • Граматика англійської мови
 • Ділова іноземна мова
 • Іноземна мова (General English)
 • Іноземна мова (Professional English)
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова (німецька)
 • Іноземна мова в академічному спілкуванні
 • Іноземна мова для істориків
 • Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні
 • Іспанська мова
 • Основи наукового дослідження іноземною мовою
 • Основи наукової комунікації іноземною мовою
 • Практика усного та писемного мовлення
 • Практична граматика
 • Практичний курс англійської мови для дослідників
 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Спецкурс з розробки та підготовки до ЄВІ
 • Фонетика англійської мови

Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. 
Дослідження проводяться у двох напрямах:

 1. «Пріоритетні напрями формування в студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетентності»;
 2. «Інноваційні методи, прийоми та засоби навчання німецької мови як другої іноземної». Зміст досліджень висвітлюється у наукових публікаціях та методичних рекомендаціях, які використовуються в навчальному процесі. 

Викладачі кафедри є членами IATEFL Ukraine, співпрацюють з U.S. Peace Corps, British Council та DAAD, Інститутом Гете, Асоціацією українських германістів, Австрійською службою обмінів та Фонду імені Ханса Зайделя. Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України (м.Києва, м.Ніжина, м.Тернополя, м.Львова та ін.), школами міста й області. Кафедра іноземних мов проводить семінари, воркшопи з проблем з методики викладання іноземних мов на мовних та немовних спеціальностях, використання інформаційних технологій в навчанні, проблеми оцінювання якості мовної підготовки майбутніх вчителів та викладачів, організація дистанційного навчання іноземної мови.
Члени кафедри беруть участь у міжнародних проєктах, тренінгах, науково-практичних конференціях.
Усі члени кафедри зареєстровані у Google академії. За останні роки трьом членам кафедри присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 
Кафедра іноземних мов з грудня 2017 року встановила зв’язки з міжнародною організацією DAAD та щорічно проводить науково-методичні семінари для викладачів ЗВО та вчителів шкіл.

Склад кафедри

Городнича Лариса Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Larysa Gorodnycha

Head of the Foreign Languages Department, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

ORCID ID: 0000-0002-6795-5958

Google Академія


Торубара Оксана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент / PhD in Professional Education, Associate Professor

Google Академія


Грицик Надія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент / PhD in Professional Education, Associate Professor

ORCID iD: 0000-0001-7198-5327

Google Академія


Кашпур Світлана Іванівна

Викладач / The Lecturer

ORCID iD0000-0001-8683-1443


Киян Інна Василівна

Викладачка / The Lecturer

ORCID iD: 0000-0001-8753-2090


Лугова Анна Олександрівна

Викладач

Luhova Anna

The Lecturer
ORCID iD0000-0002-7818-9670


Панзига Оксана Миколаївна

Викладач

Panzyha Oksana

The Lecturer

ORCID iD: 0000-0002-1273-9772 


Попсуй Анатолій Васильович

Викладач

Anatolii Popsui

The Lecturer

ORCID iD0000-0002-1334-8562 


Ушакова Людмила Іванівна

Викладач

Ludmila Ushakova

The Lecturer

ORCID iD0000-0003-2951-4040


Уланович Наталія Юріївна

Викладач

Nataliia Ulanovych

The Lecturer
ORCID iD0000-0001-6806-9838  


Ташлик Світлана Василівна

Викладач / The Lecturer

ORCID ID: 0000-0001-7950-2545

Google Академія


Бойко Тетяна Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

У 2009 році закінчила філологічний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка звідзнакою, та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)”. Та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступення кандидата педагогічних наук за спеціальністю “Теорія і методика професійної освіти”.

Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Дисципліни, що викладає: англійська мова за професійним спрямуванням.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка вчителя іноземної мови, інноваційні підходи викладання іноземної мови, професійна-орієнтована іншомовна освіта.


Сіроштан Яна Юріївна

Викладач / The Lecturer

ORCID iD0000-0002-1405-3475

Google Академія

Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/1gJ3vkKt8ZsRMp6AlL6pdSpKhkZ8Fqmla?usp=sharing

Міжнародне співробітництво

Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет