Кашпур Світлана Іванівна/Kashpur Svitlana

Викладач / The Lecturer

ORCID iD0000-0001-8683-1443

Google Академія  

З 2013 року працює на філологічному факультеті. З 2013 по 2017 рік була викладачем кафедри української мови і літератури та кафедри германської філології філологічного факультету ЧНПУ. З 2016 року – викладач кафедри іноземних мов.

Освіта: У 2013 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію філолога. Вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

Навчальні дисципліни: практична граматика англійської мови, практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Наукові інтереси: лексика сучасної англійської мови, методика викладання англійської мови.

Наукові досягнення: Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Навчально-методична діяльність: Створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр». Планування, організація та проведення практичних занять з іноземних мов здобувачів вищої освіти.

Kashpur Svitlana has been working at the Faculty of Philology since 2013. She was a lecturer of the Ukrainian Language and Literature Department and Germanic Philology Department at the Faculty of Philology.

Since 2016, she has been the lecturer of the Foreign Languages Department.

Education: The lecturer graduated from Chernihiv T. H. Shevchenko National Pedagogical University in 2013. Qualification: philologist. Teacher of the Ukrainian Language and Literature and English Language and Foreign Literature.

Disciplines: Practical Grammar of the English Language, Practice of Spoken and Written English.

Scientific interests: Modern English Lexicology, Methods of Foreign Language Teaching

Scientific achievements: She is a member of the young scientists’ community of the Faculty of Philology. A lecturer has got a few scientific publications in the methodology of teaching foreign languages. 

Educational and methodical activity: The lecturer created educational programs and syllabi for “bachelor’s” educational degree; planned, organized, and conducted practical classes in foreign languages ​​for higher education students.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет