Киян Інна Василівна/Inna Kyian

Викладачка / The Lecturer

ORCID iD: 0000-0001-8753-2090

Google Академія

На факультеті працює з 2006 року

З 2006 р. по теперішній час Киян І.В. працює викладачкою кафедри іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта: 1992-1997 – навчання у Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та англійська мова». Отримала диплом з відзнакою ЛО ВЕ №000450. 2008-2011− навчання в аспірантурі при Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні дисципліни: іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова англійська мова, основи наукової комунікації іноземною мовою, практичний курс англійської мови для дослідників.

Наукові інтереси: тенденції реформування змісту іншомовної освіти в Україні, технології дистанційного навчання іноземних мов, методика навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Наукові досягнення:  участь у міжнародних, регіональних конференціях, публікації у наукових фахових виданнях України.

Навчально-методична діяльність:розробка навчально-методичних матеріалів і посібників для викладання англійської мови.

Inna Kyian has been working at the faculty as a lecturer of the Foreign Languages Department at T.H.Shevchenko National University «Chernihiv Colehium» since 2006.

Education: 1992-1997 – a student of Chernihiv T.H.Shevchenko State Pedagogical Institute, specialty History and English. Diploma with honors ЛО ВЕ №000450. 2008-2011 – Postgraduate Studies at the Institute of Pedagogy at National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Academic Disciplines: Foreign Language (English for Professional Purposes), Business English, Basics of Scientific Communication in a Foreign Language, Practical Course of English for Researchers.

Scientific Interests: Tendencies of Reforming the Content of  Foreign Languages Education, Technologies of Distance Learning of Foreign Languages, Methodology of Teaching Foreign Languages for Professional Purposes.

Scientific Achievements: participation in international, regional conferences, publications in scientific professional journals of Ukraine.

Educational and methodical activity: development of scientific methodical materials and manuals for teaching English.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет