Конференція молодих науковців

24 березня 2015 р. на базі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти». Співорганізаторами конференції стали Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

У роботі конференції взяли участь 85 доповідачів із різних вищих навчальних закладів України.

Серед них – студенти, аспіранти, докторанти, кандидати наук, доценти, старші викладачі, викладачі ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського, Білоцерківського національного аграрного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського національного лінгвістичного університету. 

Програма конференції передбачала проведення пленарного і шести секційних засідань.

На пленарному засіданні учасників конференції привітали та побажали плідної праці представники установ – співорганізаторів конференції: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор Дятлов Володимир Олександрович; завідувач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент Бобир Світлана Леонідівна; доцент кафедри англійської мови і методики викладання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук Москалець Олена Олександрівна.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили:Столяр Марина Борисівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та культурології ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, Москалець Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики викладання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, та Литвиненко Юлія Миколаївна, викладач кафедри германської філології ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Доповідачі, зокрема, торкнулися проблем методології дослідження радянської сміхової культури (М.Б. Столяр), теорії множинного інтелекту та навчання іноземних мов (О.О. Москалець), засобів вербалізації геральдичної символіки в англомовній художній літературі (Ю.М. Литвиненко). Пленарні доповіді відзначилися глибиною та масштабністю опрацьованого матеріалу, оригінальним підходом до розв’язання поставлених проблем, яскравою формою подачі з застосуванням мультимедійних засобів демонстрації, ораторським мистецтвом, а тому викликали жвавий інтерес аудиторії.

На секційних засіданнях учасники конференції працювали за такими напрямами: лінгвістичні аспекти вивчення мови та мовлення; літературознавчі розвідки: актуальні проблеми літературознавства; актуальні проблеми методики викладання іноземних мов на початковому й основному етапах середньої загальноосвітньої школи; формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів старшої загальноосвітньої школи та студентів мовних спеціальностей; філософсько-культурологічний і лінгвоестетичний аспекти полілогу культур; актуальні проблеми українського мовознавства та літературознавства та методики їх викладання. 

За матеріалами конференції планується публікація збірника тез доповідей (відповідальна за випуск – канд. пед. наук, доц. О.А. Мацнєва).


Створено записів: 185

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет