Сіроштан Яна Юріївна/Yana Siroshtan

Викладач / The Lecturer

ORCID iD0000-0002-1405-3475

Google Академія

На факультеті працює з 2018 року. З 2019 р. викл. Сіроштан Я.Ю. працює виклалачем кафедри  іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта: викладач української мови і літератури та вчитель англійської мови і зарубіжної літератури (ступінь магістра).

Навчальні дисципліни: ділова іноземна мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, формування комунікативної компетентності студентів під час вивчення ділової іноземної мови.

Наукові досягнення: Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Навчально-методична діяльність: Створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр». Планування, організація та проведення практичних занять з іноземних мов здобувачів вищої освіти.

Yana Siroshtan has been working at the university since 2018. She has been working at the faculty as a lecturer of the Foreign Languages Department at T.H.Shevchenko National University «Chernihiv Colehium» since 2019.

Education: lecturer of the Ukrainian language and Literature, teacher of English and World literature (Master’s degree).

Disciplines: Business English, Foreign language (English) for specific purpose.

Scientific interests: methods of teaching English, the formation of communicative competence of students while learning a business foreign language.

Scientific achievements: She is a member of young scientists’ community of Faculty of Philology. A lecturer has got a few scientific publications in methodology of teaching foreign languages.

Educational and methodical activity: A lecturer created educational programs and syllabi for “bachelor’s” educational degree; planned, organized, and conducted practical classes in foreign languages ​​for higher education students.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет