Ташлик Світлана Василівна/Svitlana Tashlyk

Викладач / The Lecturer

ORCID ID: 0000-0001-7950-2545

Google Академія

Працює в університеті з 2018 року.  Працює викладачем кафедри іноземних мов філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» з 2018 року.

Освіта: викладач української мови і літератури та вчитель англійської мови і зарубіжної літератури (ступінь магістра).

Навчальні дисципліни: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, Ділова іноземна мова (англійська).

Наукові інтереси: інновації в методиці викладання англійської мови, фразеологія англійської мови.

Наукові досягнення: Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має декілька наукових публікацій із методики викладання іноземних мов.

Навчально-методична діяльність: Створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр». Планування, організація та проведення практичних занять з іноземних мов здобувачів вищої освіти.

Svitlana Tashlyk has been working at the university since 2018. She has been working at the faculty as a lecturer of Foreign Languages Department at T.H.Shevchenko National University «Chernihiv Colehium» since 2018.

Education: lecturer of the Ukrainian language and Literature, teacher of English and World literature (Master’s degree).

Disciplines: Foreign language (English) for specific purpose, Business English.

Scientific interests: innovations in methodology of teaching English, English phraseology.

Scientific achievements: She is a member of young scientists’ community at Faculty of Philology. A lecturer has got a few scientific publications in methodology of teaching foreign languages.

Educational and methodical activity: The lecturer created educational programs and syllabi for “bachelor’s” educational degree; planned, organized, and conducted practical classes in foreign languages ​​for higher education students.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет